Specjalistyka – Chirurg ogólny

Prof. Dr hab. n. med.
Paweł Nyckowski

Chirurg ogólny, chirurg wątroby, transplantolog

Specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i transplantologii klinicznej. Od roku 1986 pracuje w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do roku 2016 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, od roku 2016 w  Katedrze i Klinice Chirurgij Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej. Wiedzę i umiejętności w dziedzinach chirurgii i przeszczepiania wątroby zdobywał w renomowanych francuskich ośrodkach chirurgicznych w Paryżu i Strasbourgu. Jest jednym z twórców programów przeszczepiania wątroby i leczenia chirurgicznego nowotworów wątroby w naszym kraju. Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich i Francuskiej Narodowej Akademii Chirurgicznej. Specjalizuje się w szczególności w dziedzinie chirurgii wątroby i dróg żółciowych. Posiada w tej dziedzinie znaczący dorobek naukowy. Szczególną ważną z praktycznego punku widzenia pozycją tego dorobku jest wydana w roku 2020 monografia „ Przerzuty nowotworowe do wątroby”, której jest współredaktorem naukowym. W roku 2004 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora. 

Zobacz również:

Chirurg naczyniowy

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

Dermatolog

lek. Kateryna Sydorenko

Kosmetolog

lek. Kateryna Sydorenko

Wenerolog

lek. Kateryna Sydorenko

Endokrynolog

lek. med. Andrzej Wincewicz

Ginekolog

lek. med. Maciej Koniński

Kardiolog

dr n. med. Jolanta Stanisławska – Nielepkiewicz
prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
prof. Mariusz Piotr Łapiński

Lekarz chorób wewnętrznych

lek.med. Delfina Terlecka-Weiss

Okulista

lek. med. Katarzyna Przybysz

Reumatolog

lek. med. Katarzyna Świerkocka

Diabetolog

lek.med. Abu Yasin Najwa

Gastrolog

dr n. med. Maria Kanty-Okulewicz

Internista

lek. med. Delfina Terlecka-Weiss

Internista Kardiolog

dr n. med. Ewa Trzepla

Laryngolog

dr n. med. Małgorzata Czesak

Neurolog

lek. med. Wojciech Niemirowski

Ortopeda

dr n. med. Piotr Strzelczyk

Psycholog

Barbara Strzałkowska

Echo serca

Lek. med. Beata Przybysz-Zdunek

Chirurg ogólny

Prof. Dr hab. n. med. Paweł Nyckowski

Zobacz RÓWNIEŻ:

Specjalistyka

Diagnostyka

POZ

Stomatologia

This will close in 21 seconds