Specjalistyka – Kardiolog

dr n. med.

Jolanta Stanisławska – Nielepkiewicz

Kardiolog

Pani Doktor z wieloletnią praktyką w zakresie kardiologii. Uważna, serdeczna, ciepła i oddana
pacjentom. Współpracuje m.in. z Kliniką Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny a pracę doktorską Pani Doktor broniła z leczenia zaburzeń rytmu serca.

prof. dr hab. n. med.
Dariusz A. Kosior, FACC, FESC

specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
kardiolog

wieloletnie wykształcenie i doświadczenie akademickie jako adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego, czy kierownik Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, specjalizuje się w   leczeniu i diagnostyce chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych postaci niewydolności serca, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków oraz nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza postaci wtórnych i opornych oraz diagnostyce obrazowej serca, z wykorzystaniem m.in. echokardiografii trójwymiarowej czasu rzeczywistego (3D-RT). Posiada Indywidualną Akredytację II stopnia Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Opiekun specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Promotor i recenzent przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Profesor Polskiej Akademii Nauk.
Odbył liczne kursy, staże i szkolenia zawodowe w kraju i zagranicą. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. Europejska Asocjacja Rytmu Serca (EHRA), Europejska Asocjacja Obrazowania Serca i Naczyń (EACVI), Fellow Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC) oraz Fellow Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FACC).
Od 1996 roku posiada amerykański certyfikat Educational Commission for Foreign Medical Graduates, standardu oceny kompetencji i kwalifikacji międzynarodowych absolwentów medycyny.

prof.
Mariusz Piotr Łapiński

Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
Specjalizacja Hipertensjologia
Doktorat – specjalność fizjologia kliniczna.
Habilitacja – specjalność kardiologia.

Profesor specjalizuje się w chorobach kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i wtórnym, w tym z powikłaniami narządowymi.

Przebieg pracy zawodowej:

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Pracowni 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia
Kierownik Kliniki Dziennej Nadciśnienia Tętniczego
Profesor w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Profesor w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej
Profesor w Wojskowej Akademii Technicznej
Profesor w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Dorobek naukowy

Autor ponad 100 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.
Autor wielu krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych.
Promotor 5 doktoratów.
Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
Kierownik i realizator wielu projektów naukowych.

Zobacz również:

Chirurg naczyniowy

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

Dermatolog

lek. Kateryna Sydorenko

Kosmetolog

lek. Kateryna Sydorenko

Wenerolog

lek. Kateryna Sydorenko

Endokrynolog

lek. med. Andrzej Wincewicz

Ginekolog

lek. med. Maciej Koniński

Kardiolog

dr n. med. Jolanta Stanisławska – Nielepkiewicz
prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior
prof. Mariusz Piotr Łapiński

Lekarz chorób wewnętrznych

lek.med. Delfina Terlecka-Weiss

Okulista

lek. med. Katarzyna Przybysz

Reumatolog

lek. med. Katarzyna Świerkocka

Diabetolog

lek.med. Abu Yasin Najwa

Gastrolog

dr n. med. Maria Kanty-Okulewicz

Internista

lek. med. Delfina Terlecka-Weiss

Internista Kardiolog

dr n. med. Ewa Trzepla

Laryngolog

dr n. med. Małgorzata Czesak

Neurolog

lek. med. Wojciech Niemirowski

Ortopeda

dr n. med. Piotr Strzelczyk

Psycholog

Barbara Strzałkowska

Echo serca

Lek. med. Beata Przybysz-Zdunek

Chirurg ogólny

Prof. Dr hab. n. med. Paweł Nyckowski

Zobacz RÓWNIEŻ:

Specjalistyka

Diagnostyka

POZ

Stomatologia