O nas

Serdecznie zapraszamy do centrum medycznego w samym sercu Warszawy! 

Oferujemy konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarzy, ordynatorów i profesorów z czołowych klinik warszawskich przy ulicy Banacha, Wołoskiej, Szaserów, Karowej, Inflanckiej, Kasprzaka, Lindleya, Centrum Zdrowia Dziecka w Aninie.

 

Nasi lekarze to wybitni lekarze i klinicyści udzielający porad w wielu specjalnościach medycznych. Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń metabolicznych dzieci i dorosłych z przeprowadzeniem specjalistycznych badań diagnostycznych, porad dietetyków klinicznych oraz badań genetycznych określających nietolerancje pokarmowe.

Zapisz się:

- pod numerem telefonu: (22) 8573014; (22) 6284117;
- przez stronę internetową: www.wcz.waw.pl
- poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl
- osobiście w placówce: ul. Nowogrodzka 76, 02-018 Warszawa

Realizujemy kontrakt z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej refundowanej przez NFZ w
zakresie następujących specjalności:

 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Leczenia Chorób Naczyń
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej

W ramach refundacji NFZ prowadzimy opiekę stomatologiczną w zakresie:

 • Stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • Periodontologii
 • Ortodoncji
 • Protetyki
 • Pedodoncji

Obejmujemy opieką stomatologiczną dzieci z warszawskich szkół wykonując profilaktykę stomatologiczną i leczenie.

Świadczymy również usługi pielęgniarki szkolnej w wyżej wymienionych szkołach.

Prowadzimy dyżury Nocnej i Świątecznej Pomocy Stomatologicznej.

W ramach refundacji NFZ obejmujemy opieką medyczną wszystkich pacjentów, którzy zapiszą się do naszego lekarza rodzinnego (POZ) gdzie poza konsultacją lekarza oferujemy badania diagnostyczne i laboratoryjne zgodnie z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia  (Dz.U. 2023 poz. 1427)

Zapisz się:

- pod numerem telefonu: (22) 8573014; (22) 6284117;
- przez stronę internetową: www.wcz.waw.pl
- poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl
- osobiście w placówce: ul. Nowogrodzka 76, 02-018 Warszawa

Prowadzimy szereg bezpłatnych akcji profilaktycznych refundowanych przez nas, przez urzędy miasta, przez NFZ takie jak: diagnostyka nadciśnienia tętniczego, program densytometrii, profilaktyka zdrowotna uczniów, program „40+”, profilaktyka zaburzeń depresyjnych u seniorów.

Zapisz się:

– pod numerem telefonu: (22) 8573014; (22) 6284117;
– przez stronę internetową: www.wcz.waw.pl
– poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl
– osobiście w placówce: ul. Nowogrodzka 76, 02-018 Warszawa

Świadczymy bezpłatne zabiegi rehabilitacji zawodowej dla osób >18 rż czynnych zawodowo (w tym: laseroterapia, naświetlanie UV, Solux, ultradźwięki miejscowe, zabiegi manualne).

Zapisz się:

– pod numerem telefonu: (22) 8573014; (22) 6284117;
– przez stronę internetową: www.wcz.waw.pl
– poprzez e-mail: rejestracja@wcz.waw.pl
– osobiście w placówce: ul. Nowogrodzka 76, 02-018 Warszawa

Zobacz:

NFZ - AOS

NFZ - POZ

NFZ - Stomatologia

Medycyna pracy

Diagnostyka