CENNIK

BADANIA LABORATORYJNE
Badania biochemiczne krwi  
Albuminy 12,00  
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 15,00  
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 16,00  
Amylaza  13,00  
Antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite 36,60  
PSA wolny FPSA 44,00  
Apolipoproteina A1 46,20  
Białko całkowite 11,00  
Białko C-reaktywne (CRP) / test actim CRP 23,10  
Bilirubina bezpośrednia 14,00  
Bilirubina całkowita 14,00  
Bilirubina pośrednia 14,00  
Chlorki (CI) 14,00  
Cholesterol – HDL 12,00  
Cholesterol – LDL 12,00  
Cholesterol całkowity 15,00  
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 13,00  
Ferrytyna 36,00  
Fosfataza alkaliczna (AP) 20,00  
Fosfataza kwaśna całkowita  18,00  
Fosfor 11,00  
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) 12,00  
Glukoza 10,00  
Hemoglobina 23,00  
Hemoglobina glikowana (HbA1C) 35,00  
Kinaza fosfokreatynowa  16,00  
Kreatynina 14,00  
Kwas foliowy 38,00  
Kwas moczowy 12,00  
Lipaza 16,00  
Lipidogram 28,00  
Magnez całkowity (Mg) 7,00  
Mocznik 13,00  
Potas (K) 10,00  
Proteinogram 34,00  
Sód (Na) 12,00  
Transferyna 29,00  
Triglicerydy 12,00  
Troponina 44,00  
Tyreoglobulina 49,50  
Wapń całkowity (Ca) 15,00  
Witamina B12 41,80  
Żelazo (Fe) 14,00  
Badania hormonalne   
Aldosteron 51,70  
Estradiol 28,60  
Gonadotropina kosmówkowa (HCG) 26,00  
Beta HCG 55,00  
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) 51,70  
Hormon folikulotropowy (FSH) 28,00  
Hormon luteinizujący (LH) 27,00  
Hormon tyreotropowy (TSH) 26,00  
Hormon wzrostu (GH) 33,00  
Insulina 26,00  
Kalcytonina 66,00  
Kortyzol 38,00  
Parathormon (PTH) 52,00  
Progestreon 35,00  
Prolaktyna (PRL) 35,00  
Testosteron 34,00  
Trijodotyronina wolna (fT3) 35,00  
Tyroksyna wolna (fT4) 35,00  
Badania immunochemiczne krwi  
Czynnik reumatoidalny (RF) 19,00  
Czynnik reumatoidalny RP Igm 52,80  
Antystreptolizyna O (ASO) 18,00  
Odczyn Waalera-Rosego 18,00  
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinowe (ATG) 44,00  
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 44,00  
Immunoglobulina G – IgG 32,00  
Immunoglobulina M – IgM 32,00  
Immunoglobulina A – IgA 32,00  
Immunoglobulina E całkowite – IgE 28,00  
Badania moczu  
Amylaza w moczu 15,00  
Badanie ogólne moczu (profil) 17,00  
Białko w moczu 11,00  
Bilirubina w moczu 14,00  
Ciała ketonowe w moczu 14,00  
Glukoza w moczu  10,00  
Glukoza w moczu – wydalanie dobowe 13,00  
Kreatynina w moczu 15,00  
Kwas moczowy w moczu  12,00  
Kwas wanilinomigdałowy w moczu 88,00  
Metoksykatecholaminy w moczu 126,50  
Badania serologiczne  
Grupa krwi – ABO, Rh, p/ciała przeglądowe 60,50  
Odczyn VDRL/USR/RPR 16,00  
Badanie układu krzepnięcia  
D-Dimery 51,00  
Czas protrombinowy (PT) 14,00  
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 13,00  
Fibrynogen (FIBR) 16,00  
Czas tromboplastynowy (INR) 14,00  
Czas trombinowy  13,00  
Badania hematologiczne  
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 22,00  
Płytki krwi 13,00  
Retikulocyty 19,00  
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) 10,00  
Hematokryt 10,00  
Leukocyty 14,00  
Badanie kału  
Badanie ogólne kału 36,00  
Pasożyty/jaja pasożytów w kale 33,00  
Krew utajona w kale 28,00  
Posiewy i bakteriologia  
Posiew kału ogólny 40,00  
Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella 40,00  
Posiew moczu z antybiogramem 42,00  
Posiew plwociny 49,50  
Posiew wymazu z rany 53,90  
Plwocina w kierunku BK (gruźlica) 93,50  
P/ciała przeciw Borrelia IgG (metodą WESTERN BLOT) 51,70  
P/ciała przeciw Borrelia IgM 51,70  
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG 53,90  
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM 53,90  
Badania immunologiczne  
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM 48,40  
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG 48,40  
P/ciała przeciw cytoplazmie ANCA 106,70  
Badania wirusologiczne  
Antygen Hbe – WZW typu B  41,80  
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii –  IgM 36,60  
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii –  IgG 36,60  
P/ciała przeciw HIV I/II 41,80  
P/ciała przeciw CMV IgG (cytomegalia IgG) 40,70  
P/ciała przeciw CMV IGM (cytomegalia IgM) 40,70  
P/ciała przeciw HCV 41,80  
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IgM) 60,50  
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IgG) 60,50  
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgG 110,00  
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgM 110,00  
Markery nowotworowe  
AFP  39,60  
Antygen CA 125 (CA 125) 39,60  
Antygen CA 15-3 (CA 15-3) 39,60  
Antygen karcyno-embrionalny (CEA)  39,60  
DIAGNOSTYKA
Audiometria  
Audiometria tonalna 45,00
Audiometria impedancyjna (tympanogram) 45,00
Inne badania  
EKG spoczynkowe 45,00
EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera 160,00
Test wysiłkowy  180,00
Spirometria spoczynkowa 50,00
Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego – metoda holtera  160,00
Cytologia szyjki macicy (ginekologiczna) 100,00
Cytologia cienkowarstwowa LBC – płynna 100,00
Czystość pochwy 100,00
USG  
Echokardiografia (ECHO) dorośli 180,00
USG ciąży (do 13 tyg.) 220,00
USG ciąży (powyżej 13 tyg.) 250,00
USG dopplerowskie kończyn z żył i tętnic (obie kończyny) 300,00
USG dopplerowskie żył/tętnic kończyn górnych (2 kończyny) 300,00
USG dopplerowskie kończyny z żył i tętnic (jedna kończyna) 210,00
USG dopplerowskie żył/tętnic kończyn górnych (1 kończyna) 210,00
USG dopplerowskie szyi 200,00
USG dopplerowskie tętnic nerkowych 210,00
USG drobnych stawów i więzadeł, układu ruchu 210,00
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 220,00
USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne) 220,00
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne) 180,00
USG jąder 180,00
USG piersi 240,00
USG przewodu pokarmowego i jamy brzusznej 180,00
USG stawów biodrowych u dzieci  250,00
USG stawów biodrowych u niemowląt + wizyta 250,00
USG ścięgna 210,00
USG tarczycy 180,00
USG tkanek miękkich 210,00
USG układu moczowego 180,00
USG węzłów chłonnych 180,00
KONSULTACJE
Internista 250,00
Chirurg 250,00
Chirurg dziecięcy 250,00
Chirurg naczyniowy 250,00
Chirurg onkolog 300,00
Dermatolog 250,00
Dermatolog dziecięcy 250,00
Diabetolog 250,00
Diabetolog – konsultacja profesorska 300,00
Endokrynolog 250,00
Gastrolog 250,00
Gastrolog – konsultacja profesorska 300,00
Ginekolog 250,00
Hipertensjolog 250,00
Kardiolog 250,00
Kardiolog – konsultacja profesorska 300,00
Neurolog 250,00
Okulista 250,00
Okulista dziecięcy 250,00
Onkolog 250,00
Ortopeda 250,00
Ortopeda dziecięcy 250,00
Reumatolog 250,00
Urolog 250,00
Urolog – konsultacja profesorska 300,00
WIZYTY DOMOWE
Wizyty domowe  
Wizyty domowe internistyczne/pediatryczne w godzinach pracy przychodni 300,00
ZABIEGI
Zabiegi chirurgiczne  
Nacięcie i drenaż ropnia/krwiaka 440,00
Opatrywanie i szycie rany  330,00
Zdjęcie szwów 110,00
Zabiegi ginekologiczne  
Załozenie wkładki hormonalnej (bez kosztu wkładki) 600,00
Usunięcie wkładki domacicznej 150,00
Zabiegi ortopedyczne  
Iniekcja do stawu 150,00
Zabiegi pielęgniarskie  
Iniekcje: domięśniowe,podskórne (bez kosztu leku) 44,00
Zabiegi urologiczne  
Zakładanie cewników 200,00

 

MEDYCYNA PRACY
Lekarz orzecznik (badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych – wpis do książeczki) 90
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – Kierowca Zawodowy). 90
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – Uprawnienia na Broń). 180
Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne – wydanie orzeczenia do pracy). 90
Medycyna Pracy – zaświadczenie lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych uczelni 140/200
ALAT 9
ASPAT 9
AUDIOMETRIA 45
Bilirubina całkowita 9
Cholesterol całkowity 9
Fosfor 9
Glukoza 9
HBsAG 27
Kreatynina 9
Mocz badanie ogólne 15
Morfologia 15
P/ciała przeciw HCV 38
Retikulocyty 19
Wapń całkowity 9
Spirometria 50
Posiew w kierunku SS dla celów sanitarno – epidemiologicznych 150
PSYCHOTECHNIKA – badanie kierowców 250
PSYCHOTEST 250
EKG 45
BADANIE OKULISTYCZNE 90
BADANIE LARYNGOLOGICZNE 90
BADANIE NEUROLOGICZNE 90
Duplikat orzeczenia 30
Udział w pracach zakładowej komisji BHP 350
STOMATOLOGIA
PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY 150
ZNIECZULENIE 45
ZAŁOŻENIE LEKU DO KANAŁU ZĘBA MLECZNEGO 70
WYPEŁNIENIE PUNKTOWE – 1 SZYJKA 150
WYPEŁNIENIE DWÓCH UBYTKÓW 500
WYPEŁNIENIE – 1 POWIERZCHNIA 190
WYPEŁNIENIE – 2 POWIERZCHNIE 220
WYPEŁNIENIE – 3 POWIERZCHNIE 250
WYJĘCIE STAREGO WYPEŁNIENIA Z KANAŁU 120
USUNIĘCIE ZĘBA ROZCHWIANEGO 200
PIASKOWANIE + SKALING 350
FLUORYZACJA – CAŁOŚĆ 180
FLUORYZACJA – 1 ZĄB 15
PŁUKANIE ROPNIA 120
PŁUKANIE KIESZONKI + ZAŁOŻENIE LEKU 150
OPATRUNEK DOKANAŁOWY 120
LECZENIE KANAŁOWE – 1 KANAŁ 300
LECZENIE KANAŁOWE – 2 I NASTĘPNY KANAŁ 250+
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Zobacz:

NFZ – AOS

NFZ – POZ

NFZ – Stomatologia

Medycyna pracy

Diagnostyka

This will close in 21 seconds