PROMOCJA ZDROWIA

PROFILAKTYKA 40+

Warszawskie Centrum Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia

zaprasza od 1 sierpnia 2021 r.

wszystkie osoby po ukończeniu 40 roku życia do uczestnictwa nieodpłatnie w programie: Profilaktyka 40 Plus
Program Profilaktyka 40 Plus nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy.
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje prawie żadnych niepokojących oznak. Nowotwór w
pierwszym okresie nie boli. Gdy pojawi się ból może być już za późno na całkowite wyleczenie. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, czasami już nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Miejsce realizacji:

Warszawskie Centrum Zdrowia
ul. Nowogrodzka 76

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 4
Program realizowany jest:
od poniedziałku do piątku

Informacja i zapisy pod numerem tel. 22  857 30 14
Program finansowany jest ze środków NFZ.

Pobierz ulotkę

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA UCZNIÓW
 • OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI
 • PROGRAM ZDROWOTNY “ZDROWY UCZEŃ”

 

TEMATY PROGRAMU „ZDROWY UCZEŃ” 2024

I. Higiena – jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka:

 • Higiena jamy ustnej jako ważny czynnik zapobiegający próchnicy.
 • Czysta skóra – zdrowie i uroda.
 • Higiena intymna.
 • Higiena wzroku i słuchu jako ważne elementy percepcji.
 • Odpoczynek jako ważny element higieny.

II. Zdrowe i racjonalne odżywianie:

 • Jak zdrowo i właściwie odżywiać się.
 • Racjonalne odżywianie.
 • Pierwsze i drugie śniadanie.
 • Czynniki wpływające na niewłaściwie odżywianie.
 • Skutki złego odżywiania.
 • Higiena przygotowywania i spożywania posiłków i picia wody.

III. Profilaktyka chorób zakaźnych:

 • Jak zapobiegać chorobom „brudnych rąk”.
 • Szczepienia ochronne i ich wpływ na zapobieganie chorobom .
 • Zapobieganie HBV, HCV, HIV/AIDS, SARS-CoV-2.

IV. Pierwsza pomoc i unikanie zagrożeń:

 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Bezpieczne korzystanie z kąpielisk
 • Niebezpieczeństwo zabaw petardami

V. Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych

 • „ Piersi – uroda i zdrowie” – nauka samobadania piersi
 • „Zdrowe jądra” – nauka samobadania jąder

VI. Profilaktyka chorób krążenia:

 • Prawidłowe ciśnienie tętnicze.
 • Jak zapobiegać chorobom układu krążenia.

VII. Choroby metaboliczne – cukrzyca:

 • Charakterystyka cukrzycy typu 1 oraz typu 2.
 • Niepokojące objawy mogące świadczyć o cukrzycy.
 • Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy u dzieci i młodzieży.
 • Wpływ aktywności fizycznej na regulację stężenia glukozy we krwi.
 • Wpływ prawidłowej diety na regulację stężenia glukozy we krwi.

VIII. Profilaktyka zdrowia psychicznego:

 • Higiena psychiczna.
 • Promowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie psychiczne.
 • Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami (stresem, złością, smutkiem).
 • Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

IX. Przemoc:

 • Fizyczna (naruszenie nietykalności fizycznej).
 • Psychiczna (naruszenie godności osobistej).
 • Seksualna (naruszenie intymności).
 • Ekonomiczna (naruszenie własności).
 • Zaniedbanie (naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich).
 • Jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy.
Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r. ż.

Warszawskie Centrum Zdrowia i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2025 roku do nieodpłatnego uczestnictwa w programie Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r. ż

 

Zaburzenia depresyjne są najczęściej występującym problemem w obszarze zdrowia psychicznego i stanowią jedno z ważnych zagadnień zdrowia publicznego. Szacuje się, że częstość występowania depresji u osób starszych wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu procent badanych populacji. 

 

Warto pokreślić, iż depresja u ludzi starszych nie jest naturalną częścią procesu starzenia się – nieleczona może bardzo negatywnie odbić się na zdrowiu.

Depresja w znaczący sposób pogarsza jakość życia osób starszych oraz niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie społeczne (seniorzy borykają się z samotnością, problemami finansowymi, postępującym zniedołężnieniem oraz izolacją społeczną). Depresja może pogarszać przebieg chorób somatycznych oraz wpływać negatywnie na współpracę pacjentów w trakcie leczenia innych chorób.

 

Według klasyfikacji ICD-10, aby rozpoznać epizod depresyjny, należy stwierdzić występowanie przez co najmniej dwa tygodnie przynajmniej dwóch z trzech poniższych objawów: 

 • obniżony nastrój
 • utrata zainteresowań i zdolności do radowania się
 • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności.

Ponadto wśród niżej wymienionych muszą zostać zdiagnozowane dwa lub więcej objawów dodatkowych

 • osłabienie koncentracji i uwagi
 • niska samoocena i mała wiara w siebie
 • poczucie winy i małej wartości (nawet w epizodach o łagodnym nasileniu)
 • pesymistyczne widzenie przyszłości
 • myśli i czyny samobójcze lub autoagresywne
 • zaburzenia snu
 • zmniejszony apetyt.

 

Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych nakierowany jest na zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r.ż., zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u uczestników programu oraz poprawę stanu psychicznego u uczestników, którzy zakończyli proces terapeutyczny.

 

Miejsce realizacji:

Warszawskie Centrum Zdrowia, Warszawa, ul. Nowogrodzka 76

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer 887 249 052 lub wysyłając informację na adres e-mail: programydlaseniorow@wcz.waw.pl

 
Program finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Plakat Program polityki zdrowotnej_depresjaSENIOR

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Zobacz:

NFZ – AOS

NFZ – POZ

NFZ – Stomatologia

Medycyna pracy

Diagnostyka