Diagnostyka

Holter RR i EKG

Holter RR i EKG

Holter RR – holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu (zakładanego na ramię) oraz sprzężonego z nim rejestratora. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku tego badania różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane.

Wartości powyżej 130/85 mmHg w dzień oraz powyżej 120/80 mmHg w nocy są uznawane za nieprawidłowe. Ocenia się również średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego. Badanie ciśnienia tętniczego krwi umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest pomocne również w diagnozowaniu innych dolegliwości, których przyczyną mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego.

Z uwagi na to, że wiele czynników może wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego (np. emocje, które towarzyszą wizycie lekarskiej), pojedynczy wynik pomiaru może nie
przesądzać o rozpoznaniu braku lub istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi. Pacjenci, u których podejrzewa się lub rozpoznano nadciśnienie tętnicze, mogą być proszeni o prowadzenie samokontroli np. w domu.

Wskazania:

  • Diagnostyka nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego krwi,
  • Kontrola skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego,
  • Diagnostyka stanów, w których nagłe zmiany ciśnienia tętniczego mogą być przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości,
  • Okresowe badania profilaktyczne.

Badanie pozwala dokonać optymalnego wyboru terapii w nadciśnieniu tętniczym oraz prawidłowej pory przyjmowania leków.

Holter EKG – badanie EKG metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska twórcy) wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego. Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Typowe wskazania do badania to:

  • zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierównej pracy serca)
  • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych)
  • choroba niedokrwienna serca
  • konieczność sprawdzenia sprawności pracy wszczepionego rozrusznika serca
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności, aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne

Na klatce piersiowej badanego nakleja się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je kablami z rejestratorem EKG. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry przed przyklejeniem elektrod (odtłuszczenie, a u mężczyzn niekiedy potrzebna jest depilacja). Holter przypinany jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk "EVENT". Przycisk ten służy do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje ważniejsze wykonywane czynności oraz dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. W czasie trwania rejestracji pracy serca holterem EKG obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych. Po 24 lub 48 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej. Zapisane dane zostają wczytane do komputera, a potem ocenione przez kardiologa.

Zobacz również:

Echo serca

prof. dr hab. n.med. Dariusz Kosior
lek med. Beata Przybysz-Zdunek

Holter RR i EKG

poniedziałek - czwartek,

po wcześniejszym umówieniu

$

USG ortopedyczne

dr Piotr Strzelczyk
środa

$

Testy wysiłkowe

prof. Mariusz Łapiński 
po wcześniejszym umówieniu 

$

Badania psychotechniczne

mgr Hanna Cichy 
po wcześniejszym umówieniu 

EKG

codziennie po wcześniejszym umówieniu

USG j. brzuszna, tarczyca, piersi, tkanek miękkich

lek. med. Małgorzata Jankowska
lek. med. Małgorzata Ściślewska

USG narządu rodnego

lek.med. Maciej Koniński
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

$

Spirometria

mgr Beata Nowakowska 
po wcześniejszym umówieniu 

$

Badania laboratoryjne

codziennie
po wcześniejszym umówieniu

Zobacz RÓWNIEŻ:

Specjalistyka

Diagnostyka

POZ

Stomatologia