Ankieta satysfakcji
pacjenta

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety!
Odpowiedzi są anonimowe.

Survey

REJESTRACJA

Jak ocenia Pani/Pan pracę rejestracji:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Szybkość załatwienia formalności podczas rejestracji
Jakość otrzymanych informacji
Uprzejmość osób rejestrujących
Dostępność rejestracji telefonicznej

OPIEKA LEKARSKA

Jak ocenia Pani/Pan opiekę lekarza:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Uprzejmość i życzliwość lekarza
Zainteresowanie Pacjentem
Informacje o przebiegu choroby i sposobie leczenia, profilaktyce
Poszanowanie prywatności podczas wizyty/badań lekarskich

OPIEKA PIELĘGNIARSKA/PERSONEL POMOCNICZY

Jak ocenia Pani/Pan opiekę pielęgniarską/personelu pomocniczego:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Uprzejmość i życzliwość
Staranność
Informacje uzyskane od pielęgniarek/personelu pomocniczego

JAK PANI/PAN OCENIA?

Warunki Panujące w przychodni:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Wyposażenie w poczekalni
Oznakowanie gabinetów
Czystość w poczekalni
Czystość w toaletach
W jaki sposób trafiła Pani/Pan do Warszawskiego Centrum Zdrowia?
Co Pani/Pana zdaniem jest największym atutem Warszawskiego Centrum Zdrowia?

Zobacz:

NFZ

Diagnostyka

Medycyna pracy

Stomatologia

POZ